Nowy produkt w ofercie

Wprowadzamy do oferty nowy impregnat o nawie handlowej Sarsil® WET do hydrofobizacji i pogłębiania barwy chłonnych podłoży mineralnych .
Więcej informacji w dziale Produkty

https://www.silikonypolskie.pl/produkty/impregnaty/