POLSIL® AMO-50

Charakterystyka
Zastosowanie
Przepraszamy, produkt niedostępny w sprzedaży online. W celu zakupu skontaktuj się z: 17 78 51 210.

POLSIL® AMO-50 jest bezrozpuszczalnikową, wodną emulsją silikonową zawierającą modyfikowany polisiloksan bez zawartości VOC tj. lotnych związków organicznych.

• nadaje właściwości hydrofobowe farbom, tynkom i impregnowanym materiałom budowlanym,
• po naniesieniu na powierzchnię równomiernie penetruje w podłoże tworząc warstwę ochronną o doskonalej odporności na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,
• zachowuje własności „oddechowe” podłoża,
• nie zmienia kolorystyki podłoża, natomiast może intensyfikować naturalny kolor,
• redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie materiału pod wpływem opadów atmosferycznych co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat estetycznego wyglądu powierzchni.

Uwaga! Prace ze środkiem impregnującym POLSIL® AMO-50 należy wykonywać zachowując ogólne zasady BHP oraz inne zawarte na etykiecie.