Kontakt

Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o.

37-310 Nowa Sarzyna,
ul. Chemików 1, woj. Podkarpackie
Tel.+ 48 17 78 51 200
e-mail: silikony@silikony.pl
marketing@silikony.pl

 

NIP: 816-15-28-555 Regon: 691530122 VAT UE: PL8161528555
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000109700
Kapitał zakładowy: 17 363 000 zł
Nr rej. BDO: 000026204

 

Konta bankowe:
BANK PEKAO S.A. I O/Leżajsk 02124026301111000036481066 (PLN)
BANK PEKAO S.A. I O/Leżajsk 29124026301978001012526599 (EUR)

Tel.Sekretariat +48 17 78 51 200
Fax Sekretariat +48 17 78 51 230
Dział Finansowo-Księgowy +48 17 78 51 205
Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży +48 17 78 51 207
Dział Sprzedaży +48 17 78 51 208
Tel/Fax Dział Sprzedaży +48 17 78 51 209
Marketing +48 17 78 51 210
Tel/Fax Marketing +48 17 78 51 211
Marketing +48 17 78 51 212
Kierownik Działu Technologicznego +48 17 78 51 214
Dział technologiczny +48 17 78 51 215
Dział Zaopatrzenia +48 17 78 51 220
Zakład czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00 - 15:00