Contact

Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Ltd.

37-310 Nowa Sarzyna,
ul. Chemików 1, Poland
Tel. + 48 17 78 51 200
e-mail: silikony@silikony.pl
marketing@silikony.pl 

NIP: 816-15-28-555 Regon: 691530122
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000109700

Bank accounts:
BANK PEKAO S.A. I O/Leżajsk 02124026301111000036481066
Initial Capital: 17 363 000 zł

Tel. Secretariat 17 78 51 200
Fax Secretariat 17 78 51 230
Accounting department 17 78 51 205
Marketing and Sales Director 17 78 51 207
Sales Department 17 78 51 208
Tel/Fax Sales Department 17 78 51 209
Marketing 17 78 51 210
Tel/Fax Marketing 17 78 51 211
Marketing 17 78 51 212
Technology Department Manager 17 78 51 214
Technology Department 17 78 51 215
Tel/Fax Purchasing department 17 78 51 220
Business hours: Monday- Friday 7:00 am - 15:00 pm