POLSIL® P-300

Charakterystyka
Zastosowanie
Przepraszamy, produkt niedostępny w sprzedaży online. W celu zakupu skontaktuj się z: 17 78 51 210.

POLSIL® P-300 jest dwuskładnikowym preparatem siliko- nowym. Głównym składnikiem jest odpowiednio zmody – kowany polimer silikonowy utwardzany za pomocą katali- zatora w podwyższonej temperaturze.

POLSIL® P- 300 jest silikonowym preparatem przeznaczo- nym do powlekania papieru wykorzystywanego do produk- cji taśm i etykiet przylepnych. Powstała cienka warstwa silikonowa wzmacnia papier, nadaje mu własności hydro- fobowe i tworzy warstwę adhezyjną, która umożliwia łatwe ich odklejanie.