SARSIL® MINERAL

Charakterystyka
Zastosowanie
Przepraszamy, produkt niedostępny w sprzedaży online. W celu zakupu skontaktuj się z: 17 78 51 210.

SARSIL® mineral jest wodną emulsją polisiloksanów przeznaczoną do hydrofobizacji wełny mineralnej łączonej lepiszczem z żywic fenolowych.

SARSIL® mineral:
• zapewnia efekt hydrofobowy dla wełny mineralnej
• bardzo dobrze miesza się z lepiszczem fenolowym
• brak zagrożeń toksykologicznych
• łatwa w stosowaniu (środek jednoskładnikowy)

Emulsja SARSIL® mineral stosowana jest jako modyfikator lepiszcza przygotowywanego z żywicy fenolowej. Zaleca się stosowanie jej jako dodatku w ilości od 0,08 do 0,2% w stosunku do ilości lepiszcza. Optymalną ilość należy ustalić na podstawie przeprowadzonych prób wstępnych. SARSIL® mineral można dodawać bezpośrednio do roztworu lepiszcza, jednak lepsze rozłożenie tego modyfikatora w spoiwie fenolowym można uzyskać stosując go w rozcieńczeniu z wodą. Zalecane rozcieńczenie: 1:1 lub 1:5 (SARSIL® mineral: woda).  Wodę należy dodawać do emulsji przy delikatnym mieszaniu.

Uwaga: SARSIL® mineral charakteryzuje się bardzo dobrą mieszalnością z roztworami lepiszcza z żywic fenolowych. Jednak przed przystąpieniem do modyfikacji lepiszcza zalecane jest wykonanie próby mieszalności.