SILPIAN W-2, W-3, WE-4

Charakterystyka
Zastosowanie
Przepraszamy, produkt niedostępny w sprzedaży online. W celu zakupu skontaktuj się z: 17 78 51 210.

SILPIAN W-2, SILPIAN W-3 i SILPIAN WE-4 to silikonowe środki przeznaczone do zapobiegania pienieniu lub gaszenia piany w środowiskach wodnych i bezwodnych o pH w zakresie od 6 do 8 i w temperaturze nieprzekraczającej 120°C. SILPIAN W-2 i SILPIAN W-3 stosowane są głównie w środowiskach bezwodnych, przy czym SILPIAN W-3 może być stosowany w środowiskach mających kontakt z żywnością. SILPIAN WE-4 to wodna emulsja nadająca się szczególnie do gaszenia piany w roztworach wodnych.
Typowe zastosowania SILPIANÓW: oczyszczalnie ścieków, przemysł włókienniczy, procesy technologiczne chemiczne, wytwarzanie pestycydów i inne.

Właściwe dawki preparatów należy określić doświadczalnie dla każdego układu pieniącego. W trakcie przechowywania może dojść do wytrącenia osadu na dnie opakowania. Przed użyciem należy produkt wymieszać. SILPIAN W-2, SILPIAN W-3 – efektywne mieszanie zwiększa skuteczność działania. SILPIAN WE-2, SILPIAN WE-4 – przed dodaniem do środowiska pieniącego rozcieńczyć wodą z kranu (od 3 do 5 części wody na 1 część SILPIANU).