Preparat o właściwościach silnie hydrofobowych i oleofobowych do powierzchni ceramicznych i szklanych

Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji projektu       „Preparat o właściwościach silnie hydrofobowych i oleofobowych do powierzchni ceramicznych i szklanych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

             

Informacja o projekcie

PREPARAT O WŁAŚCIWOŚCIACH SILNIE HYDROFOBOWYCH I OLEOFOBOWYCH DO POWIERZCHNI CERAMICZNYCH I SZKLANYCH

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020  POIR.02.03.02-18-0007/17

W listopadzie 2017 r. w Zakładzie Chemicznym „Silikony Polskie” Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie podjęto prace nad realizacją projektu „Preparat o właściwościach silnie hydrofobowych i oleofobowych do powierzchni ceramicznych i szklanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji: 03.11.2017 – 03.04.2019

Wartość projektu:                  279 210,00 PLN

Udział Unii Europejskiej:     158 900,00 PLN

Celem projektu jest poszerzenie oferty firmy „Silikony Polskie” o nowy produkt impregnujący przeznaczony do zastosowania wewnętrznego poprzez opracowanie innowacyjnego preparatu o silnych właściwościach hydrofobowych i oleofobowych do powierzchni ceramicznych i szklanych.

Unikalnymi cechami impregnatu będą własciwości hydrofobowe oraz oleofobowe, które powodują, że będzie on się idealnie nadawał do zabezpieczania materiałów mineralnych przed zniszczeniami i zmianami w wyglądzie spowodowanymi działaniem wody, różnego typu innych cieczy na bazie wody (wino, kawa) oraz przed zabrudzeniami olejami i tłuszczami.

Projekt zakłada również, aby powstały preparat był zupełnie obojetny dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu polimerów siloksanowych. Takie własciwości pozwolą na jego aplikację zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz. Podłoża, na których powstały impregnat znajdzie zastosowanie to marmur, granit, piaskowiec oraz inne materiały mineralne, które charakteryzują się wystarczającą nasiąkliwością, aby odpowiednio zaabsorbować preparat.

Znajdzie również zastosowanie  na blatach i płytkach kuchennych, parapetach, okładzinach z kamienia naturalnego i sztucznego. W łazienkach do zabezpieczania płytek z kamienia oraz fug. Na tarasach do ochrony kamienia, płytek, kostki brukowej przed niszczeniem pod wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz przed zabrudzeniami olejem, tłuszczem, winem.

Realizator: Zakład Chemiczny “Silikony Polskie” Sp. z o.o.