Nowości w naszej ofercie!!!

GUMOSIL AD- ZP: silikonowy kauczuk elektroizolacyjny o podwyższonej przewodności
cieplnej utwardzający się w systemie addycyjnym.
• Silak 033 – jest ksylenowym roztworem termoutwardzalnej, lakierniczej żywicy
metylofenylosilikonowej. Stosowany jako lakier termoutwardzalny (do 250°C) do
powlekania powierzchni metalowych (z wyjątkiem miedzi, brązu, mosiądzu) oraz do
wyrobu farb i emalii żaroodpornych o odporności cieplnej do 500°C (zależnie od
odporności pigmentów).

W przypadku pytań dotyczących nowych wyrobów, prosimy o kontakt:
marketing@silikony.pl lub tel: 17 78 51 210