AHYDROSIL® K

Charakterystyka
Zastosowanie

Ahydrosil® K jest wodnym roztworem związków silikonowych w formie koncentratu.

Ahydrosil® K przeznaczony jest do powierzchniowej impregnacji wodoodpornej: cegły silikatowej (niekolorowej), bloczków gipsowych, betonu, tynków cementowo-wapiennych, fug oraz jako dodatek               do hydrofobizacji w „masie”. Z powodzeniem stosowany również do impregnacji i ochrony antykorozyjnej:
• mostowych konstrukcji betonowych, żelbetowych i sprężonych,
• w budownictwie drogowym takich konstrukcji jak: tunele, ściany oporowe i dźwiękochłonne, balustrady, osłony itp.,
• betonowych płyt lotniskowych i dróg wykonanych z betonu.

Ahydrosil® K może być stosowany do iniekcyjnej metody osuszania murów (po uprzednim rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:5).

Zalecane jest przeprowadzenie próby aplikacyjnej do oceny ostatecznego efektu impregnacji. Preparat nie powoduje wybłyszczenia ani zmiany struktury powierzchni impregnowanej. W przypadku podloży nisko chłonnych nie należy pozostawiać nie wchłoniętej warstwy impregnatu. Nadmiar preparatu usunąć po 15 minutach od impregnacji.