AHYDROSIL® R

Charakterystyka
Zastosowanie
Przepraszamy, produkt niedostępny w sprzedaży online. W celu zakupu skontaktuj się z: 17 78 51 210.

AHYDROSIL® R jest jednoskładnikowym, gotowym do użycia, rozpuszczalnikowym impregnatem hydrofobizującym na bazie związków silikonowych (silanów).

AHYDROSIL® R zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym działaniem wody, roztworów wodnych zawierających jony chlorkowe. Zachowuje własności „oddechowe” podłoża, zapewniając dyfuzję pary wodnej w obydwu kierunkach. Równomiernie penetruje w podłoże tworząc warstwę ochronną o doskonałej odporności na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych.

AHYDROSIL® R jest impregnatem hydrofobizującym stosowanym w przypadku ochrony powierzchni i napraw obiektów komunikacyjnych. Przeznaczony jest do: betonu, cegły silikatowej (niekolorowej), tynku cementowo-wapiennego. Stosowany jest do impregnacji i ochrony antykorozyjnej:
– mostowych konstrukcji betonowych, żelbetonowych, sprężonych,
– w budownictwie drogowym takich konstrukcji jak: tunele, ściany oporowe i dźwiękochłonne, balustrady, osłony itp. – betonowych płyt lotniskowych i dróg wykonanych z betonu, obiektów przemysłowych i komunalnych.
AHYDROSIL® R spełnia kryteria dla środków impregnacyjnych zawarte w Tymczasowych wymaganiach dla powłok ochronnych na nawierzchnie lotniskowe z betonu cementowego. BT 12433/I ITWL.
Zalecane jest przeprowadzenie próby aplikacyjnej do oceny ostatecznego efektu impregnacji. Preparat nie powoduje wybłyszczenia ani zmiany struktury powierzchni impregnowanej.
W przypadku podłoży nisko-chłonnych nie należy pozostawiać nie wchłoniętej warstwy impregnatu. Nadmiar preparatu należy usunąć.