GUMOSIL® AD-1S

Charakterystyka
Zastosowanie

GUMOSIL® AD-1S przeznaczony jest do wyrobu form w przemyśle spożywczym. Gumosil® AD-1S jest to dwu- składnikowy elastomer silikonowy utwardzający się w temperaturze pokojowej pod wpływem katalizatora sieciujący w układzie addycyjnym. Po usieciowaniu otrzymujemy elastyczne formy o bardzo dobrych parametrach wytrzymałościowych, wiernie odtwarzających fakturę modelu (minimalny skurcz liniowy) oraz o dobrej odporności termicznej. Wytrzymuje długotrwałe wygrzewanie w temperaturze do 150°C i krótkotrwałe do 180°C.

Kauczuk należy zmieszać z katalizatorem AD-1S/B w odpowiednich proporcjach w sposób mechaniczny lub ręcz- ny. Katalizator musi być równomiernie rozprowadzony w całej masie, ponieważ od tego zależy jakość wykonanej później formy. Temperatura przetwarzania powinna zawierać się w granicach 10-30°C. Zaleca się odpowietrzenie kompozycji przed jej wylewaniem w celu usunięcia pęcherzyków powietrza zamykanych podczas operacji mieszania składników. W tym celu należy umieścić kompozycję w naczyniu o pojemności ok. 5 razy większej od objętości odpowietrzanej kompozycji i odpowietrzać w komorze ciśnieniowej pod próżnią ok. 0,06 bar do momentu całkowitego usunięcia powietrza tj. ok. 3-5 min. Proces odpowietrzania wpływa na wzrost odporności mechanicznej elastomerów.