GUMOSIL® PC 12

Charakterystyka
Zastosowanie

GUMOSIL® PC-12 jest  preparatem  tiksotropowym  zmieniającym zdolność płynięcia kompozycji kauczuków typu:  GUMOSIL® K, GUMOSIL® WW, GUMOSIL® M, GUMOSIL® S.

GUMOSIL®PC-12 znajduje zastosowanie w produkcji form „ płaszczowych)  z kauczuków silikonowych nadając kompozycji charakter wysoce niepłynny co umożliwia jego nakładanie przy zastosowaniu pędzla malarskiego lub łopatki do uzyskania grubości warstwy ok. 10 mm. i „ zdejmowanie” form  z modeli pionowych . Środki tiksotropowe znacznie skracają czas przydatności kauczuku do aplikacji, dlatego w celu przedłużenia  „ żywotności” masy kauczukowej można obniżyć dawkę katalizatora. Dla większości modeli zaleca się przygotowanie kauczuku ze środkiem tiksotropowym porcjami umożliwiającymi nałożenie ich w ciągu 10 -15 minut.