POLASTOSIL® M-200 M-500

Charakterystyka
Zastosowanie
Przepraszamy, produkt niedostępny w sprzedaży online. W celu zakupu skontaktuj się z: 17 78 51 210.

Polastosil® M-200 i Polastosil® M-500 są to czyste ciekłenpolidimetylosiloksany z terminalnymi grupami hydroksylowymi o niskiej zawartości części lotnych.

Polastosil® M-200 i Polastosil® M-500 przeznaczone są do obniżania lepkości (rozcieńczania) kauczuków silikonowych sieciujących w systemie kondensacyjnym. Ilość rozcieńczalnika uzależniona jest od lepkości jaką należy uzyskać. Zaleca się dawkowanie w ilości od 1 do 10%. Większa dawka Polastosilu dodana do kauczuku powoduje obniżenie jego parametrów wytrzymałościowych.