SARSIL® H-14/R

Charakterystyka
Zastosowanie

SARSIL® H-14/R jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.

Sarsil ® H-14/R jest środkiem przeznaczonym do hydrofobizacji na zewnątrz budynków; murów, tynków cementowo- wapiennych i porowatych materiałów budowlanych takich jak: beton, dachówka ceramiczna, różnego rodzaju cegła, gips, wapień, piaskowiec drobno- i gruboporowaty, niepolerowany granit i marmur. Polecany do hydrofobizacji budowli przemysłowych, budynków mieszkalnych, inwentarskich, ogrodzeń, tarasów itp. Doskonały do konserwacji obiektów zabytkowych i pomników. Sarsil® H-14/R można stosować na wszystkich elementach mostowych konstrukcji betonowych, żelbetowych i sprężonych, wymagających ochrony antykorozyjnej. Zalecane jest przeprowadzenie próby aplikacyjnej do oceny ostatecznego efektu impregnacji. Preparat nie powoduje wybłyszczenia ani zmiany struktury powierzchni impregnowanej. W przypadku podloży nisko-chłonnych nie należy pozostawiać nie wchłoniętej warstwy impregnatu. Nadmiar preparatu usunąć po 15 minutach od impregnacji.