SARSIL® H-16/S

Charakterystyka
Zastosowanie

SARSIL® H-16S jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.

SARSIL® H-16S jest preparatem silikonowym zawierającym środek, który zabezpiecza powierzchnie impregnowane przed degradacją powodowaną przez mikroorganizmy, głównie: bakterie, grzyby, glony. Stosowany na powierzchnie narażone na wilgoć czy atak mikroorganizmów, zapewnia ich trwałą ochronę. Polecany do stosowania na zewnątrz budynków głównie na materiały takie jak: beton, tynk cementowo wapienny, dachówka ceramiczna i cementowa, okładziny z piaskowca, cegła silikatowa, wypalana i klinkierowa, gips, kostka brukowa. Zalecane jest przeprowadzenie próby aplikacyjnej do oceny ostatecznego efektu impregnacji. Preparat nie powoduje wybłyszczenia ani zmiany struktury powierzchni impregnowanej. W przypadku podloży niskochłonnych nie należy pozostawiać nie wchłoniętej warstwy impregnatu. Nadmiar preparatu usunąć po 15 minutach od impregnacji.