SARSIL® KAMIEŃ

Charakterystyka
Zastosowanie

SARSIL® kamień jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.

SARSIL® kamień przeznaczony jest do hydrofobizacji kolorowych sztukaterii betonowych barwionych w masie oraz naturalnych kolorowych kamieni elewacyjnych. Charakteryzuje się doskonałą penetracją, nasyca strukturalnie materiał bez uszczelniania go, wpływa jednocześnie na radykalne obniżenie wodochłonności. Zaimpregnowany materiał cechuje znacznie podwyższona mrozoodporność i odporność na krystalizacyjne ciśnienie soli rozpuszczalnych w wodzie. Preparat intensyfikuje barwę impregnowanego kamienia. Efekt inytensyfikacji barwy w dużym stopniu zależy od naturalnej barwy impregnowanego podloża oraz jego chłonności. Podłoża o ciemnych barwach i niskochłonne (typu granit płomieniowany) ulegaja intensywniejszemu wybarwieniu niż materiały chłonne i jasne (piaskowiec, wapień). Zalecane jest przeprowadzenie próby aplikacyjnej do oceny ostatecznego efektu impregnacji. Preparat nie powoduje wybłyszczenia ani zmiany struktury powierzchni impregnowanej. W przypadku podloży nisko-chłonnych nie należy pozostawiać nie wchłoniętej warstwy impregnatu. Nadmiar preparatu usunąć po 15 minutach od impregnacji