SARSIL® ME-05/G

Charakterystyka
Zastosowanie

Sarsil ® ME-05/G jest wodną emulsją silikonową z niewielką domieszką rozpuszczalnika oraz dodatkiem środka zabezpieczającego powierzchnie przed degradacją powodowaną przez mikroorganizmy.

Sarsil ® ME-05/G jest emulsją silikonową z dodatkiem środka, który zabezpiecza materiały budowlane przed wilgocią i zniszczeniami spowodowanymi przez mikroorganizmy (bakterie, grzyby glony). Stosowany na powierzchnie narażone na wilgoć czy atak mikroorganizmów, zapewnia ich trwałą ochronę. Doskonały do ochrony przeciwwilgociowej: tynków cementowo-wapiennych i akrylowych (w systemach dociepleń) oraz porowatychmateriałów budowlanych, takich jak: bloczki gipsowe, beton komórkowy, dachówka cementowa, cegła silikatowa. Zalecane jest przeprowadzenie próby aplikacyjnej do oceny ostatecznego efektu impregnacji. Preparat nie powoduje wybłyszczenia ani zmiany struktury powierzchni impregnowanej. W przypadku podloży nisko-chłonnych nie należy pozostawiać nie wchłoniętej warstwy impregnatu. Nadmiar preparatu usunąć po 15 minutach od impregnacji