SARSIL® W

Charakterystyka
Zastosowanie

SARSIL® W jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.

Sarsil® W przeznaczony jest do wzmacniania i równoczesnej hydrofobizacji tynków cementowo–wapiennych i każdego rodzaju nasiąkliwych, porowatych materiałów stosowanych w budownictwie, głównie: piaskowców drobno i gruboporowatych, kamienia wapiennego, różnego rodzaju cegieł, dachówki, kostki brukowej. Doskonały do konserwacji i wzmacniania starych, zniszczonych elewacji obiektów zabytkowych i pomników. Środek można stosować na wszystkich elementach mostowych konstrukcji betonowych, żelbetowych i sprężonych wymagających ochrony antykorozyjnej. Charakteryzuje się doskonałą penetracją, nasyca strukturalnie materiał bez uszczelniania go, wpływa jednocześnie na radykalne obniżenie wodochłonności i wzrost odporności mechanicznej. Zaimpregnowany materiał cechuje znacznie podwyższona  mrozoodporność i odporność na krystalizacyjne ciśnienie soli rozpuszczalnych w wodzie. Zalecane jest przeprowadzenie próby aplikacyjnej do oceny ostatecznego efektu impregnacji. Preparat nie powoduje wybłyszczenia ani zmiany struktury powierzchni impregnowanej. W przypadku podloży nisko-chłonnych nie należy pozostawiać nie wchłoniętej warstwy impregnatu. Nadmiar preparatu usunąć po 15 minutach od impregnacji.