SILPASTA®

Charakterystyka
Zastosowanie

Pasty silikonowe otrzymuje się przez zagęszczanie olejów metylosilikonowych napełniaczami. Mają konsystencję od półpłynnej do stałej, są białe lub lekko opalizujące, nie zawierają zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych. RODZAJE PAST SILIKONOWYCH:
SILPASTA® A o konsystencji wazeliny, lekko tiksotropowa
SILPASTA® E o konsystencji wazeliny, tiksotropowa
SILPASTA® EM o konsystencji wazeliny, tiksotropowa
SILPASTA® R o konsystencji półpłynnej
SILPASTA® P o konsystencji wazeliny, dobrze odprowadzająca ciepło
SILPASTA® PT twarda, dobrze odprowadzająca ciepło

Przemysłowe:
SILPASTA® A jako środek przeciwprzyczepny w przetwórstwie tworzyw termoplastycznych i termoutwardzalnych, do smarowania szlifów szklanych, uszczelek gumowych;
SILPASTA® E jako izolacja elektryczna do smarowania izolatorów, połączeń przewodów, puszek elektrycznych pracujących w środowisku dużej wilgotności lub zapyleniu;
SILPASTA® EM jako izolacja elektryczna, do mechanicznego nakładania warstwy ochronnej w urządzeniach   i połączeniach elektrycznych;
SILPASTA® R do smarowania złączy przy montażu rurociągów z PCV;
SILPASTA® P, SILPASTA® PT do poprawy przewodzenia ciepła w urządzeniach elektrotechnicznych i mechanicznych.

W gospodarstwie domowym jako środki do:
• konserwacji uszczelek gumowych w samochodach, lodówkach, zamrażarkach,
• konserwacji wyrobów z tworzyw sztucznych,
• maskowania złącz, śrub itp.,
• smarowania elementów trących (np.: szuflady, szlify szklane).