Kauczuki silikonowe do wulkanizacji na gorąco

Kauczuki metylowinylosilikonowe przeznaczone są do przetwarzania na gumy silikonowe. Produkowane są w dwóch podstawowych odmianach:

• POLIMER MV 0,07

• POLIMER MV 1,0

 

Wytwarza się z nich przedmieszki i mieszanki silikonowe POLSIL®GUM, pozwalające po zwulkanizowaniu otrzymać gumy silikonowe o twardościach od 30 do 70°, które charakteryzuje m.in.:

 

· wysoka odporność na starzenie pod wpływem światła, tlenu, czynników atmosferycznych,

· odporność na działanie niskich oraz wysokich temperatur przy małej zmienności właściwości fizycznych,

· odporność na promieniowanie UV i ozon,

· obojętność fizjologiczna,

· odporność chemiczna,

· przepuszczalność gazów,

· elastyczność i trwałość,

ponadto gumy silikonowe wykazują dobre własności dielektryczne i antyadhezyjne. Są łatwe w przerobie i zabarwianiu.

 

Kauczuki HTV ze względu na doskonałe właściwości fizykochemiczne znajdują szerokie zastosowanie w wielu branżach przemysłowych takich jak: lotnicza, kablowa, samochodowa, maszynowa, motoryzacyjna, hutnicza, energetyczna, oraz elektroniczna. Z gum silikonowych wytwarzane są m.in.: węże, profile i sznury, podkładki tłumiące, różnego rodzaju uszczelki, okładziny walców, części konstrukcji, płyty, izolacje przewodów elektrycznych oraz wiele innych artykułów wytłaczanych lub formowanych. Przy zachowaniu odpowiednich warunków przetwarzania kauczuki silikonowe POLSIL® GUM mogą być również stosowane do produkcji artykułów wykorzystywanych w przemyśle: spożywczym, medycznym oraz farmaceutycznym, czyli wszędzie tam gdzie stawia się najwyższe wymagania użytkowanym materiałom.

Oferowania przez Zakład zróżnicowana paleta kauczuków POLSIL GUM pozwala na dobranie odpowiedniego typu mieszanki o pożądanym zespole własności dla danego zastosowania.