Kauczuki silikonowe do wyrobu elastycznych form

Kauczuki silikonowe RTV-2 pod nazwą handlową POLASTOSIL® i GUMOSIL® utwardzają się w temperaturze pokojowej pod wpływem katalizatora w układzie kondensacyjnym i addycyjnym. Główne obszary ich zastosowania to:

• dekoracja, sztukateria: odlewy, rozetki sufitowe, statuetki, świece ozdobne, figurki;

• renowacja zabytków: wykonywanie skomplikowanych form pomników, skamieniałości archeologicznych itp.;

• ceramika: wzorce i gotowe formy do artystycznego, domowego i przemysłowego wytwarzania ceramiki

i porcelany;

• elementy artystyczne: rzeźby, maski, specjalne elementy ozdobne, statuetki, płaskorzeźby;

• technika wykonywanie form do zastosowań technicznych i przemysłowych (np. części mechanicznych, samochodowych, RTV, AGD);

• budownictwo: płytki elewacyjne, sztuczny kamień, stiuki, elementy ogrodowe, jak np. oczka

wodne, fontanny, figury itp.;

• tampodruk: wykonywanie tamponów do przenoszenia nadruku;

• obuwnictwo: wykonywanie form do podeszew, produkcja sztucznej skóry;

• odlewnictwo metali: biżuteria jubilerska, artykuły dekoracyjne;

• protetyka.

 

Zakład produkuje także kauczuki służące do zabezpieczania układów elektrycznych i elektronicznych m.in. małych silników, układów tranzystorowych przed wpływami czynników zewnętrznych, takich jak: wilgoć, kurz, pył, opady atmosferyczne itp. Utwardzane w temperaturze pokojowej pod wpływem katalizatora znane są na rynku pod nazwą POLASTOSIL®M-2000 i POLASTOSIL ®M-60 oraz POLSIL® MV AB i POLSIL® MV AB/S.

Kauczuki silikonowe charakteryzuje m.in. : duży zakres twardości oraz elastyczności, wysoka wytrzymałość na rozciąganie i rozrywanie, wysoka odporność chemiczna oraz termiczna, a także mały skurcz liniowy i wielokrotne odwzorowanie modelu. Temperatura pracy elementu wykonanego z kauczuku dwuskładnikowego ( RTV-2) mieści się w przedziale temperatur  od -50°C do 180°C. W ofercie Zakład posiada kauczuk o wyższej odporności termicznej ( do 300°C) o nazwie handlowej GUMOSIL® T.

Kauczuki silikonowe są obojętne fizjologicznie. Wykazują doskonałą odporność na działanie promieni UV, ozonu i wpływów atmosferycznych. Ze względu na ich jasną barwę, ewentualną przeźroczystość, można je  łatwo zabarwiać na dowolny kolor. Posiadają bardzo dużą przepuszczalność dla gazów i odznaczają się dobrymi własnościami dielektrycznymi. Ponadto charakteryzują się dobrymi parametrami mechanicznymi jak np.:

·         wytrzymałość na rozciąganie: od 1 do 8MPa

·         wydłużenie względne: od 100 do 650%

·         skurcz liniowy: od 0,1 do 2%

 

Materiały do reprodukcji

Wiele syntetycznych i naturalnych materiałów może być odlewanych w formach z kauczuków:

  • kauczuk naturalny lub syntetyczny wosk
  • niektórych rodzajów żywic: wypełnione poliestrowe, sztywne lub półsztywne poliuretanowe, epoksydowe
  • elastomery: kauczuki, poliuretany
  • spoiwa hydrauliczne: beton z wypełniaczami, zdobnicze roboty tynkarskie
  • metale o niskiej temperaturze topnienia
  • gips i inne

 

Zalety silikonowych kauczuków POLASTOSIL® i GUMOSIL® :

  • łatwe przetwarzanie z wykorzystaniem względnie niedrogiego sprzętu
  • łatwe wyjmowanie odlewów ze względu na antyadhezyjność, giętkość i elastyczność kauczuków silikonowych
  • znakomita i wierna odtwarzalność szczegółów
  • niski koszt w porównaniu z metalowymi formami maszynowymi lub matrycami wytłaczającymi