Contact

Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Ltd.

37-310 Nowa Sarzyna,
ul. Chemików 1, Poland
tel/fax + 48 17 78 51 200
e-mail: silikony@silikony.pl
marketing@silikony.pl 

NIP: 816-15-28-555 Regon: 691530122
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000109700

Bank accounts:
BANK PEKAO S.A. I O/Leżajsk 02124026301111000036481066
PBS o/Dębica 70864211392013392032540001
Initial Capital: 17 363 000 zł

Tel. Secretariat 17 78 51 200
Tel/Fax Secretariat 17 78 51 230
Accounting department 17 78 51 205
Marketing and Sales Director 17 78 51 207
Sales Department 17 78 51 208
Tel/Fax Sales Department 17 78 51 209
Marketing 17 78 51 210
Tel/Fax Marketing 17 78 51 211
Marketing 17 78 51 212
Technology Department Manager 17 78 51 214
Technology Department 17 78 51 215
Tel/Fax Purchasing department 17 78 51 220
Business hours: Monday- Friday 7:00 am - 15:00 pm