Kontakt

Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o.

37-310 Nowa Sarzyna,
ul. Chemików 1, woj. Podkarpackie
tel/fax + 48 17 24 07 900, 17 24 07 231
e-mail: silikony@silikony.pl
marketing@silikony.pl

 

NIP: 816-15-28-555 Regon: 691530122
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000109700

 

Konta bankowe:
BANK PEKAO S.A. I O/Leżajsk 02124026301111000036481066
PBS o/Dębica 70864211392013392032540001
Kapitał zakładowy: 17 363 000 zł

Sekretariat 17 24 07 903
Prezes Zarządu 17 24 07 900
Członek Zarządu ds. Technicznych 17 24 07 901
Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży 17 24 07 920
Dział Marketingu 17 24 07 924
Informacja techniczna 17 24 07 912
Dział Sprzedaży 17 24 07 921
Dział Księgowości 17 24 07 905
Dział Zaopatrzenia 17 24 07 932
Kierownik Działu Technologicznego 17 24 07 910
Zakład czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00 - 15:00