POLASTOSIL® M-60

Charakterystyka

POLASTOSIL® M-2000 i POLASTOSIL® M-60 są płynnymi dwuskładnikowymi elastomerami silikonowymi sieciującymi w temperaturze pokojowej w systemie kondensacyjnym przy zastosowaniu KATALIZATORA OL-1. Kauczuki te stosowane są do zabezpieczania układów elektrycznych i elektronicznych ( m.in. małych silników, układów tranzystorowych) przed wpływami czynników zewnętrznych takich jak: wilgoć, kurz, pył, opady atmosferyczne itp.