SARSIL® OH-100, OH-300, OH-500

Charakterystyka
Zastosowanie
Przepraszamy, produkt niedostępny w sprzedaży online. W celu zakupu skontaktuj się z: 17 78 51 210.

Hydrofilowe środki konsolidujące są jednoskładnikowymi preparatami zawierającymi jako substancję czynną estry etylowe kwasu ortokrzemowego o standardowym stopniu polikondensacji. Środek ten produkowany jest w trzech odmianach standardowych:

do konserwacji wąskoporowatych materiałów budowlanych pod nazwą SARSIL® OH -100

do konserwacji szerokoporowatych materiałów budowlanych pod nazwą SARSIL® OH -500

bezrozpuszczalnikowy preparat do konserwacji materiałów budowlanych SARSIL® OH -300

Kolor: bezbarwna ciecz
Rozcieńczanie: nie rozcieńcza się

 

Hydrofilowe środki do konsolidacji zdezintegrowanych materiałów budowlanych, przeznaczone są do wzmacniania materiałów budowlanych zniszczonych przez procesy starzenia przebiegające głównie pod wpływem czynników atmosferycznych. Produkty te charakteryzują się bardzo dobrą zdolnością wnikania do kapilar materiałów budowlanych takich jak: kamienie naturalne, terakota, cegła, tynki. Przed zastosowaniem do kamieni zawierających pęczniejące minerały ilaste należy wykonać próbę wstępną. Działania wzmacniające preparatów polegają na utworzeniu w strukturze zdezintegrowanego materiału budowlanego krzemionki, która stanowi spoiwo wzmacniające materiał budowlany. Proces tworzenia krzemionki jest związany z hydrolityczną polikondensacją estrów etylowych kwasu ortokrzemowego przebiegającą z wodą zawartą w kapilarach materiału budowlanego i/lub z parą wodną występującą w powietrzu. Opisany proces przebiega pod wpływem katalizatora neutralnego wchodzącego w skład preparatu. Ze względu na to, że szybkość hydrolitycznej polikondensacji zależy w dużym stopniu od wilgotności i temperatury niezbędne jest sezonowanie materiału budowlanego w następujących warunkach:

przy wilgotności względnej 50% i temperaturze 20oC do uzyskania pełnego wzmocnienia niezbędne jest sezonowanie materiału przez okres 4 tygodni. przy wilgotności względnej wynoszącej 75% i temperaturze 20oC do uzyskania pełnego wzmocnienia niezbędne jest sezonowanie materiału przez okres 3 tygodni.