Impregnaty silikonowe dla budownictwa

Silikonowe środki do impregnacji materiałów budowlanych SARSIL ®, AHYDROSIL®

 

Zastosowanie

Silikonowy impregnat SARSIL® lub AHYDROSIL® przeznaczone są do hydrofobizacji, wzmacniania i osuszania każdego rodzaju nasiąkliwych, porowatych materiałów stosowanych w budownictwie, a w szczególności: piaskowca, kamienia wapiennego, cegieł, dachówek, kostki brukowej, gipsu, granitu, marmuru itp. Doskonale zabezpieczają stare zniszczone elewacje na obiektach zabytkowych. Z powodzeniem stosowane do ochrony antykorozyjnej mostowych konstrukcji betonowych, żelbetonowych, sprężonych, wymagających ochrony antykorozyjnej.

Przygotowanie powierzchni

Podstawowym warunkiem właściwie wykonanej impregnacji jest odpowiednio przygotowana powierzchnia podłoża. Powierzchnia ta powinna być równomiernie porowata i czysta, a zwłaszcza nie zatłuszczona. Podłoże do impregnacji musi być całkowicie suche. Nowe tynki cementowo-wapienne, beton można impregnować nie wcześniej niż po upływie 21–28 dni od wykonania prac, natomiast spoiny w elewacjach kamiennych po ich całkowitym utwardzeniu. Podłoża naprawiane zaprawami lub szpachlówkami typu PCC można impregnować po upływie 6 dni. Hydrofobizację Sarsilem® należy prowadzić w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody przy temperaturze od +5 do +30°C przy względnej wilgotności powietrza do 80%.

Często stawianym pytaniem jest dopuszczalna zawartość wilgoci w materiale budowlanym. Należy zwrócić uwagę, że materiały porowate stykające się z powietrzem o określonej wilgotności nigdy nie są suche, gdyż para wodna z powietrza kondensuje wewnątrz porów i ścianki kapilar powlekają się cienkim filmem wodnym. Przy ocenie wilgotności obiektu przygotowanego do zabezpieczania silikonowymi środkami hydofobizującymi należy przede wszystkim zwracać uwagę na warstwę przypowierzchniową, która powinna być zdolna do wchłaniania impregnatu i nie może być pokryta wodą, a także nie mogą być nią wypełnione kapilary.

 

Aplikacja

Hydrofobizację należy prowadzić w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody w temperaturze od +5 do 30°C przy względnej wilgotności powietrza do 80%. Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla, wałka lub natryskowo. Zaleca się dwukrotna impregnację w krótkich odstępach czasu metodą „mokre na mokre” . Drugą warstwę należy nakładać w zależności od temperatury otoczenia porowatości materiału nie później niż po upływie 30 minut tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna. Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.

Wydajność 

Zużycie środka zależy od chłonności materiału i techniki nakładania i wacha się w granicach:
– od 1,5 do 5 m2 z 1 kg ( impregnaty rozpuszczalnikowe)
– od 1,5 do 15  m
2 z 1 kg ( impregnaty wodne)

 

Głębokość wnikania środków silikonowych

Środki silikonowe wnikają w głąb porowatych materiałów pod działaniem sił kapilarnych, podobnie jak woda. Aby uzyskać dobre efekty hydrofobizacji zaleca się osiąganie maksymalnej głębokości wnikania środków. Jest to szczególnie ważne przy tworzeniu przepon hydrofobowych do izolacji poziomej fundamentów. Głębokość wnikania środków zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od:
– nasiąkliwości impregnowanych materiałów zależną od porowatości, stopnia wysuszenia,
– ilości wprowadzonego środka,
– właściwości środka, a zwłaszcza jego ciężaru cząsteczkowego, struktury, lepkości,
– rodzaju i właściwości rozcieńczalnika,
– stężenia środka
– techniki impregnacji powierzchni

 

Dobór środka do impregnacji powierzchni betonowych poziomych

Środki do hydrofobizacji dobiera się w zależności od rodzaju obiektu, materiału, warunków i wymagań. Nie ma środków uniwersalnych i można uzyskać niezadowalające efekty stosując nieodpowiedni środek.

 

Właściwości powierzchni zaimpregnowanej środkami typu SARSIL ® , AHYDROSIL ®

Powierzchna materiału budowlanego zabezpieczona środkami typu SARSIL ® , AHYDROSIL ® charakteryzuje się kątem zwilżania około 90° – 95° . Jest to całkowicie wystarczające, aby zapewnić bardzo dobre właściwości hydrofobowe przy jednocześnie zachowanej dobrej przepuszczalności pary
wodnej i gazów.

Uzyskane efekty to m. in.:

– znakomita odporność na trudne warunki atmosferyczne i na wiele czynników chemicznych jak: kwas solny, kwas siarkowy, pary amoniaku, tlenki siarki itp.,
– zmniejszona skłonność do zabrudzenia i ułatwienie samooczyszczania materiału pod wpływem opadów atmosferycznych, co gwarantuje utrzymaniu czystości impregnowanej powierzchni i wiele lat estetycznego wyglądu powierzchni,
– utrudnienie powstawania grzybów i porostów,
– zwiększona izolacyjność cieplna ścian zewnętrznych