POLSIL® OM

Charakterystyka

Polsil OM jest czystym, nie napełnionym vinylo-funkcyjnym polidimetylosiloksanem o niskiej zawartości części lotnych.