Kompozyty LSR

Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji projektu „Nowa generacja nanokompozytów silikonowych typu LSR o podwyższonej odporności mikrobiologicznej, z zastosowaniem polimerów winylo- i wodorofunkcyjnych”, współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.

Informacja o projekcie

NOWA GENERACJA NANOKOMPOZYTÓW SILIKONOWYCH TYPU LSR O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ, Z ZASTOSOWANIEM POLIMERÓW WINYLO- I WODOROFUNKCYJNYCH

        Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 POIR.01.01.01-00-0624/15

        W styczniu 2016 r. w Zakładzie Chemicznym „Silikony Polskie” Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie podjęto prace nad realizacją projektu „Nowa generacja nanokompozytów silikonowych typu LSR o podwyższonej odporności mikrobiologicznej, z zastosowaniem polimerów winylo- i wodorofunkcyjnych”, współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.

        Okres realizacji: 1.06.2016 – 31.05.2019.Wartość projektu: 2 502 275,56 PLN,

w tym udział środków finansowych Unii Europejskiej  1 793 386,66 PLN.

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania kauczuku silikonowego LSR MP (Liquid Silicone Rubber Microbiological Protection) o pożądanych właściwościach mechanicznych i dielektrycznych oraz o dużej odporności na zakażenie mikrobiologiczne.

       Obecnie w Polsce kauczuki LSR nie są produkowane, a dostępne na rynku standardowe polimery winylo- i wodorosiloksanowe nie pozwalają na osiągnięcie odpowiednich parametrów mechanicznych produktu. Opracowanie technologii produkcji polimerów funkcjonalizowanych wykorzystującej własną bazę surowcową, umożliwi poprawę ich właściwości oraz wpłynie na obniżenie ceny kauczuków silikonowych LSR.

 

Kierownik Projektu                                                                Koordynator Projektu

mgr inż. Renata Gdańska                                                        mgr Rafał Muskus

                          Realizator: Zakład Chemiczny „Silikony Polskie”  Sp. z o.o.