Realizujemy projekt:

logo ue
Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji projektu „Nowa generacja nanokompozytów silikonowych typu LSR o podwyższonej odporności mikrobiologicznej, z zastosowaniem polimerów winylo- i wodorofunkcyjnych”, współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.
Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji projektu „Preparat o właściwościach silnie hydrofobowych i oleofobowych do powierzchni ceramicznych i szklanych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Silikony Polskie

Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie rozpoczął swoją działalność z dniem 1 grudnia 2000 roku. Spółka powstała z wniesionych aportów: zorganizowanej, wydzielonej organizacyjnie i samobilansującej się jednostki znanej szerokiemu gronu odbiorców jako Zakład Doświadczalny Silikonów Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie oraz części Zakładów Chemicznych ”Organika-Sarzyna” - Oddziału olejów silikonowych.

Aktualności

Nowa nazwa i ulepszona formuła!
2023-10-04

SARSIL TOP – Nowoczesny impregnat ochronny do hydro i oleofobizacji polerowanych
kamieni naturalnych oraz chłonnych materiałów budowlanych

(więcej…)

Nowości w naszej ofercie!!!


GUMOSIL AD- ZP: silikonowy kauczuk elektroizolacyjny o podwyższonej przewodności
cieplnej utwardzający się w systemie addycyjnym. (więcej…)

Już w sprzedaży
2022-02-02

Już w sprzedaży nowa linia produkcyjna AGRO. Więcej informacji w dziale PRODUKTY

http://www.silikonypolskie.pl/produkty/srodki-agro/